CENIK

Dejanska cena je stvar dogovora ob pregledu dejanske dokumentacije in načinu vodenja poslovanja. Z vodenjem poslovnih knjig lahko začnemo takoj, prvi mesec sodelovanja je brezplačen v kolikor se dogovorimo o nadaljnjem sodelovanju.

SAMOSTOJNI PODJETNIK s.p.

Kompletno vodenje - knjiženje dokumentacije ( izdani, prejeti računi, TRR izpiski glede na število dokumentov oz. porabe časa), obračun DDV, obračun prispevkov in oddaja obrazcev na FURS, ostalo po dogovoru. 

  • navaden s.p. od 100,00 eur       
  • normiranec s.p. od 50,00 eur 
  • popooldanski s.p. 70,00 eur

DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO d.o.o.

Kompletno vodenje - knjiženje dokumentacije (izdani, prejeti računi, TRR izpiski glede na število dokumentov oz. porabe časa), obračun DDV, obračun plač - glede na število zaposlenih in oddaja obrazcev na FURS, ostalo po dogovoru.

  • Knjiženje – izdani, prejeti računi, TRR izpiski, obračun DDV ( glede na število dokumentov ): od 50 eur
  • Obračun plače in oddaja potrebnih obrazcev (na število zaposlenih 15,00 eur na zaposlenega do 3 zaposlene nato 10,00 eur
  • prijava in odjava zaposlenega in priprava pogodb 15,00 eur 
  • Vodenje računa - plačila   20,00 eur

ADMINISTRATIVNA DELA

  • izstavljanje računov, dopisov v vašem imenu (glede na število)
  • priprava izvršbe za sodišče 30,00 eur

Ponudba je informacijskega značaja in se končno oblikuje po dejanskem pregledu dokumentacije in načinu vodenja.

Cena ne vključuje: poročila za zaključek poslovnega leta BILANCA STANJA IN IZKAZ USPEHA za AJPES in FURS in ostala poročila ki bodo zakonsko predpisana, sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne inštitucije (banke, zavarovalnice).