PREBERITE KAJ VAM NUDIMO

VODENJE RAČUNOVODSTVA

PREBERITE VEČ

OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV

PREBERITE VEČ

ADMINISTRATIVNA DELA

PREBERITE VEČ

VODENJE RAČUNOVODSTVA

Naše obveznosti:

 • Knjiženje izdanih in prejetih računov, potnih nalogov, bančnih izpiskov
 • Kontrola poslovanja in IOP obrazci
 • obračun DDV
 • vodenje knjige izdanih računov, vodenje knjige prejetih računov; vodenje knjige nabave osnovnih sredstev
 • analitično vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • vodenje osnovnih sredstev in z njimi povezanimi obračuni
 • analitično vodenje poslovnih računov (TRR)in vodenje TTR računov s plačili
 • izdelava obrazcev za potrebe obveščanja raznih inštitucij
 • obveščanje o novostih na področju računovodstva, oddajanje obrazcev
 • izdelava zaključnega računa

Vaše obveznosti:

 • pravočasna dostava dokumentacije
 • izvršitev plačil dobaviteljem
 • materialno knjigovodstvo
 • dostava kartic glavne knjige za preteklo leto

in vsa ostala dokumentacija tekočega leta.

OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV IN Z NJIMI POVEZANE STORITVE

Naše obveznosti:

 • obračun plačilnih list z upoštevanimi dostavljenimi podatki
 • izpis in dostava obrazca M1/M2- prijava in odjava – Zavod za  pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • dostava M4 – do 30.04.
 • dostava potrebne dokumentacije na DURS in  AJPES
 • obračun regresa po vaših napotkih
 • obveščanje o spremembi zakonodaje na tem področju
 • specifikacije plačil po obračunu plač
 • obračun potnih nalogov na osnovi pridobljenih potnih nalogov
 • potrebno vodenje, svetovanje v zvezi z obračunom, izplačilom osebnih prejemkov (podjemna  pogodba, študentsko delo, avtorskih honorar, najemnina)

Vaše obveznosti:

 • mesečno do 5. v mesecu dostava podatkov o opravljenih urah, izrabljenem dopustu, bolniški list, ipd.
 • izpis potnih nalogov in pravočasna dostava do 5. v mesecu
 • dostava vse potrebne dokumentacije v zvezi z obračunom osebnih prejemkov
 • izplačila plač, davkov in prispevkov

ADMINISTRATIVNA DELA

 •  izstavljanje računov v vašem imenu
 •  pisanje dopisov v vašem imenu
 •  vodenje vašega plačilnega prometa